הערות סיכום

בירור משפטו של אייכמן היה בתכלית הכשרות המשפטית . הליכיו היו בהתאמה גמורה לכללים ולנוהג המשפט הלאומי והבינלאומי , ולעקרונות הצדק כפי שנתפרשו על ידי מערכות החוקים המתקדמות ביותר .  אל הספר
מוסד ביאליק