תוצאות־לוואי של המשפט

תכליתה של עשיית דין בפושעים פליליים היא למעלה מן המשפט : הרתעה , קניסה , תיקון המידות ובלימה . אבל המטרה המטאיורידית אינה סותרת את המטרה הבלתי אמצעית של עשיית צדק , וכן אין בית המשפט יכול להיות אחראי לתגובות הקהל והעיתונות שאין להם האימון ואין עליהם החיוב של מוסר משפטי מקצועי , וכיוון שכך הם יכולים לנסות ולהפוך את המשפט לדבר לא כן . גדולה מזו , משפטים מסוימים , במיוחד כאלה שהתנהלו בנירנברג ובירושלים , אי אפשר שלא יולידו תוצאות צדדיות שאינן קשורות במישרים בפסקי דיניהם . במבוא לפסק הדין כתב בית המשפט המחוזי . ... אין אנו מתעלמים מן הערך החינוכי הרב שהיה טמון בעצם ניהול המשפט הזה , לעם היושב בציון , וגם מעבר לגבולות המדינה . במידה שתוצאה זו הושגה אגב הדיון , יש לברך עליה . כן תהיינה בוודאי העדויות שניתנו במשפט זה על ידי ניצולי השואה , אשר פתחו את סגור לבם על דוכן העדים , חומר רב ערך לחוקר ולהיסטוריון . אבל לגבי בית המשפט אין אלה אלא תוצאות לוואי של המשפט . אחת מתוצאות הלוואי של המשפט היה חינוכם של המוני אזרחי מדינת ישראל בתולדות השואה האיומה , שניתכה על העם היהודי . הבעיה הממשית היתה זו :...  אל הספר
מוסד ביאליק