פסק־הדין וביצועו

חנה ארנדט מגלה — בדוחק ובצמצום —רגש של הפלאה כלפי שופטי בית המשפט המחוזי . היא מודה בכמה תכונות טובות שבהם , אבל תוך כדי דיבור היא מוחקת מידת שבחם . היא מספרת שהם תיקנו 'מספר גדול של שגיאות ' ] שגיאות' אלו לא פורטו ... [ אף כי מן הסתם לא כולך ( עמ' ;( 151 על 'תפי מתם המאוששת במערך הביורוקראטי המסובך של מנגנון ההשמדה הנאצי , כך שאפשר יהיה להבין את עמדתו של הנאשם' ( עמי * 1 ( 193 י אף כי לא מאוששת כל צורכה שלא היו מפיקים תועלת מקריאת הילברג ( עמ' ;( 66 על ' יחסם להגנה , ' אף כי 'ייתכן שהיה מוגזם כלשהו באדיבותו' ( עמ' . ( 2 היא נתרשמה 'ממידה מרובה של אי תלות והגינות שלהם' ( עמ' , ( 196 אבל פסק הדין מכונה בפיה 'כישלון' ( עמ' . ( 251 היא מוסיפה ופוסקת שבית המשפט הכזיב 'אפילו ביחס לטבע שורשיה של מדינת ישראל , שאין תקדים לו' ( עמ' . ( 241 ואולם בפםק הדין אנו קוראים : הקשר בין מדינת ישראל והעם היהודי אינו צריך ביאור . מדינת ישראל נוסדה והוכרה כמדינת היהודים . ההכרזה על הקמת מדינת ישראל מיום ה' באייר תש"ח , 14 במאי 1948 ( עיתון רשמי מס' ( 1 פותחת במלים : 'בארץ ישראל קם העם היהודי , ' עומדת ע...  אל הספר
מוסד ביאליק