הערות סיכום

בכל דיון שנגיעה לו בשאלות חוק מתגלה חוסר ידיעה של חנה ארנדט בנושא דיונה . אין היא מכירה את המעמד הנוכחי של המשפט הפלילי הבינ לאומי ואת תולדותיו והשתלשלותו ; אין היא יודעת , מה הן מידות הבוחן לסמכות שיפוטית וליישוב סכסוכים בענייני סמכות שיפוטית ; אין לה מושג בדרך שבה בא לעולם חוק חדש , בתיפקודו של החוק בחברה הלאומית והבינלאומית ; היא משתבשת בקריאתו ובפירושו של החוק הישראלי , שלפיו נשפט אייכמן , ונעלם ממנה היסוד למשפטי המלחמה בדרך כלל והשתלשלותם בפועל של המשפטים האלה . נוכח כל זאת ונוכח הודאה שלה גופה שהיא הדיוט בתחום זה , אין לנו אלא להשתומם על נכונותה להתקיף פועלם והגיונם של אנשי משפט מוסמכים , שנתייחדו בקידום מימשל החוק ועקרונות הצדק בציבור הבינלאומי .  אל הספר
מוסד ביאליק