פשעים נגד האנושות ופשעים נגד העם היהודי

השימוש ב'פשעים נגד האנושות' במקום 'פשעים נגד העם היהודי , ' שחנה ארנדט טוענת לו ( עמ' ( 240 יש בו משום עיוות הדין לגבי מקומה המיוחד של 'השאלה היהודית' במכלול הדעות והמעשים הנאציים והדרכים המיוחדות של הטיפול ביהודים , לעומת הטיפול בשאר קבוצות גזעיות , לאומיות או פוליטיות . לפיכך אפשר יהא מן המועיל אם נשיב , לפחות בראשי פרקים , מקצת על שתי שאלות : ( 1 ) מה מקום תפסה השאלה היהודית בהשקפת העולם הנאצית ל ( 2 ) באיזו מידה אפשר לדמות את הטיפול ביהודים אל הטיפול בשאר קבוצות ? המקום הנכבד , שנועד למה שנקרא 'השאלה היהודית' בדוקטרינה הנאצית ב'שנות המאבק' ' ) קאמפף יאהרה , ( ' הובלט על ידי אחד 'הגאולייטרים' הרא שונים של היטלר , אלברט קרבס , בספר שנכתב ארבע עשרה שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה : על אף ההישגים הצבאיים העצומים ושורת נצחונות מזהירים , הפסידה גרמניה במלחמה בשנת , 1918 משום שהמפלגות היגרמניות,- שיהודים ושאר כוחות על לאומיים נהגון והתעון , תקעו פגיון בגב החזית הלוחמת . לאחר מכן , בוורסאי , הפכו אותם כוחות על לאומיים את השלום בדרך הסכם של וילסון לשלום של כפייר , ' ) דיקטאט , 1 ' שמגמתו...  אל הספר
מוסד ביאליק