הבסיס החוקי למשפטים של פשעי־מלחמה

אפשר כדאי ומועיל הוא שנפתח פרק זה בציון הבסיס החוקי למשפטים של פשעי מלחמה , שנערכו אחר מלחמת העולם השנייה . המשפטים היו מיו סדים במקורות האלה : < " ( 1 ) ההכרזות של מעצמות הברית בדבר הענשתם של פושעי מלחמה ( מיום 13 ביאנואר 11942 מיום 17 בדצמבר , 1942 על השמדת האוכלוסיה היהודית באירופה ; מיום 5 ביאנואר ; 1943 מיום 1 בנובמבר 1943 ( הידועה בכינויה ההכרזה המוסקבאית ;( ( 2 ) הסכם ארבע המעצמות מן ה 8 באבגוסט , 1945 והמגילה של בית הדין הצבאי הבינלאומי ! ( 3 ) חוק מועצת הפיקוח מס' 10 הוחק על ידי ארבע מעצמות הכיבוש ? . צרפת , ברית המועצות , הממלכה המאוחדת , ארצות הברית , בתוקף הכניעה ללא תנאי של גרמניה ! ונסמכו עליו בתי הדין הצבאיים של נירנברג וקצת בתי דין גרמניים בזמן הכיבוש ; ° ( 4 ) תחיקה לאומית של ארצות שנכבשו קודם לנאצים או גרורותיהם : ברית המועצות , אוסטריה , פולין , צ'כוםלובקיה , בולגריה , יוון , הונגאריה , צרפת , בלגיה , לוקסמבורג , דניה , איטליה , הולאנד , נורבגיה , רומניה , יוגום לאביה ( כמעט כולן חוקקו בזמן המלחמה או לאחריה חוקים מיוחדים להענשת פשעי מלחמה " ;(  אל הספר
מוסד ביאליק