משפט להלכה ולמעשה

חנה ארנדט מודה , שהיא הדיוטית במשפטים ( עמ' , ( 242 אף על פי כן אוסרת היא מלחמה על המשפט הפלילי הבינלאומי , משפטי פושעי המלחמה ובכלל על תיאוריות הרווחות במשפט הפלילי . אין לגשת מתוך ביטחון לשום דיון במשפט פלילי בינלאומי בלא עיון בספרי היסוד של ענף משפטי מעשי ידי אנטוני 1 קווינטאנו ריפוללם ,- » האנס היינריך ישק 'ז , 30 אן גראבן 0 וסטיפאן גלאזר , - אפילו נתעלם מעשרות מונוגראפים . 33 בדבריה , אף ' לא בביבליוגראפיה של ארנדט , אין לגלות רישומים כל שהם של ידיעה בספרות הזאת . אף אין היא מבחינה , עד מה התקדם המשפט הפלילי מימי מלחמת העולם השנייה . ובכל זאת היא מטיפה מוסר באוזני השופט ר 1 ברט ג'קסון המנוח , שנקרא בפי משפטן נכבד 'יוזם המשפט הפלילי הבינלאומי' וסיר הירש לאוטרפאכט , מחבר סעיף 6 ( הסעיף המגדיר את סוגי פשעי מלחמה ) של מגילת נירנברג . השופט ג'קסון נתבע ליתן את הדין ( עמ' ( 251 על שהוא מונה רק הסכמים ומנהגים מקובלים כמקורות למשפט בינלאומי , : « ועל שאינו דורש מן השופט במשפט , שיעשה צדק לפי רחשי לבו 'בלא להזדקק לחוקים מפורשים , מונחים . ' דוגמה למה שעשוי לצמוח מדרך עשיית צדק שכזו מספקת ל...  אל הספר
מוסד ביאליק