פרק שני משפטים של פשעי־מלחמה והמשפט הבינלאומי

השתלשלות המשפטים נגד פושעי המלחמה , שנערכו לאחר מלחמת העולם השנית , פשוטה היא ביסודה למדי שיבינה כל מי שטורח באמת להכיר לדעת אותה י . אלא חנה ארנדט לא טרחה להכירה . ראשית כל זורעת חנה ארנדט מבוכה על ידי השימוש ללא הבחנה בלשון יחיד או רבים בעניין משפט ' ) משפטי ( ' נירנברג , בלא שתציין לאיזה בית דין או בתי דין מכוונים דברים מסוימים שלה . כך היא מדברת על פסק הדין של משפטי נירנברג ( כך ! , ( 131 , v וסימוכים הרבה ב'משפטי נירנברג' ( עמ' , ( 251 , 201 , 200 , 4 בלשון רבים ללא הסבר . בדומה לכך באים בחיבורה ציונים ( עמ' ( 251 כגון 'בית הדין של נירנברג' או סתם 'נירנברג' ( עמ' , 233 , ( 252 , 251 , 236 ללא כל הגדר . בקשר לעדות גל 1 בקה ( עמ' ( 100 מוצאים אנו ציון פשוט : 'נירנברג' .- הציון 'שופטי נירנברג' ( עמ' ( 236 מתום הוא כמו ' משפטי נירנברג Donnedieu de Vabres . ' ( עמ' ( 251 , 236 נזכר במיוחד כשופט בית הדין הצבאי הבינלאומי . בעמוד 235 מופיע הציון 'בתי דין צבאיים בינלאומיים , ' אף על פי שלא היה אלא 'בית דיף אחד בלבד בשביל פושעי המלחמה העיקריים בזירה האירופית . אפילו ייתכן שמותר השימוש ' נ...  אל הספר
מוסד ביאליק