הערות סיכום

עומד אתה משתאה לפני דמות זו של אייכמן , שציירה חנה ארנדט : איש מהימן , ששיקר הרבה , י אחד ללא חינוך שלמד עברית , ידע לקרוא ' ) לאיטו ( ' עתון ביידיש , אף קרא את חיבורו של אדולף ביהם על התנועה הציונית ואפילו חיבורים מסובכים כשל קאנט 'ביקורת התבונה המעשית , ' או 'הטכ ניקה של המימשל' להאנם פראנק ; אדם חסר תבונה שהיה מומחה במשא ומתן , באירגון ובקריאת מיסמכים ; מי שמקבל הוראות והוא ממרה את פיו של הימלר ( למעשה אף את פי היטלר ;( אדם ללא יזמה , שעשה את הניסיון הראשון לעקירת יהודים וטילטולם בעל כורחם מארץ לארץ ( ניסקו , ( ללא שום הרשאה מגבוה , ושסיים את הקאריירה שלו בתחום זה בכפיית חמי שים אלף יהודים הונגריים לצעוד בקור נובמבר , אל הגבול האוסטרי , ו'קיווה' לשלוח עוד חמישים אלף באותה דרך ; אדם בעל מצפון , שמצפונו המריצו לשלח ולהוסיף לשלח את קרבנותיו לטבח יותר ויותר . עוד יותר סתום תיאור זיקתו של אייכמן אל הנאציות . אותו אדם , שחנה ארנדט סבורה עליו שהיה בן בלי השקפות , שהיה חבר המפלגה ( הנאצית ) בלא שקרא מעולם את מצע המפלגה , או את 'מיין קאמפף' של היטלר — הוא זה שהצטער על כך , שעם היהודים לא ...  אל הספר
מוסד ביאליק