פרק ראשון אדולף אייכמן, האיש ומעשיו

בסקירתו . על מוצאו ואופיו , סמכותו ופעולותיו של אדילף אייכמן , עמידתו כלפי משימתו ותגובת מצפונו , שוקדת מרת חנה ארנדט לתארו בספרה ' אייכמן בירושלים / כמי שהוא יצור רפה כוח של ' משטר טוטאליטארי המסוגל להשחית כל 'אדם פשוט' בעל 'סלידה מטבעו כלפי פשע' ( עמודים . ( 88-87 בפרק זה נראה בפירוט עד מה התעלמה חנה ארנדט מהראיות על אייכמן , ובעשותה כך הגיעה בסופה לציור דמות של האיש , שאין בה שום צד של דמיון למציאות .  אל הספר
מוסד ביאליק