הקדמה

השואה שהביאו הגרמנים על העם היהודים בימי מלחמת העולם השנייה עצומה היתה כל כך ונתקפלו בה גורמים מרובים כל כך , שהיא מהממת לחלוטין את כוחות ההבחן והדמיון שלנו . בשביל שנתפוס למלוא פרטיו את מעשה הכחדתן של אלפי קהילות יהודיות ברחבי אירופה ורציחתם של כשישה מיליונים בני אדמ , איש ואשה , זקן וצעיר , בריא וחולה , בחשבון מחושב , מן ההכרח שנדע להקיף תלי תלים של אינפורמאציה ולעשות אינפורמאציה זו חומר למחקר שקול . מושג מה על עוצם היקפו של ניסיון כזה יתקבל לנו מעצם מניין הצדדים הנוגעים בדבר : הקרבנות היהודים בתוך תחום ההשפעה הנאצי ומחוצה לו , סבלם וגבורתם וכו ; ' האשמים — הגרמנים , בין יחידים ( בהמוניהם ) ובין כלל מוסדות האומה כולם — הממשלה , המפלגה , הצבא , המשק - , בעלי בריתם של הנאצים וגרוריהם , העומדים מן הצד —שכני היהודים בחבלי ארץ הכבושים בידי הנאצים , הנתונים לשלטונם או הקשורים בהם , הנייטראלים , הקרובים לזירת המעשים והרחוקים ממנה ; ברית האומות המאוחדות , המוסדות הבינלאומיים והעל לאומיים , כגון הצלב האדום הבינלאומי והכנסיות הנוצריות השונות . כל הצדדים האלה נגיעה להם , בדרך אחת או אחרת , ...  אל הספר
מוסד ביאליק