העקוב למישור

עקג י געס \\ // * 11 ז 1 * ^^ WSIMH ^ יעקב רבינסון העקוב למישור יעקב רבינסון העקוב למישור  אל הספר
מוסד ביאליק