מפתח כללי

אגודת אחים 49 7 אגודת ישראל 167 98 66 65 54 49 אחדות / איחוד ומרכוז החינוך הלאומי 7-3 53 43 40 38 35-33 32 30 29 26-21 170 147 146 אחידות החינוך / בתי הספר 53 34-30 29 27 59 ארגון צבאי לאומי ( אצ"ל ) 132 בחינות / תעודת בגרות 101 90 84-79 77 27 ; 170 168 112 בחינות הסמכה / גמר 27 169 168 102 83-80 ביזור החינוך 146 44 43 32 30 27-25 15 155 בית הספר ( וגן הילרים ) העמלני 67 בית הספר לאמנות בצלאל 105 92 91 בית יעקב ( והסמינרים בירושלים ובתל אביב ) 98 66 בתי ספר בבעלות לאומית / ציבורית 79 49 48 168 157 155 90 87 83 בתי ספר ( וגנים וגנונים ) בבעלות פרטית 37 7 169 156 90 83 80 52 49 בתי ספר ( ומגמות ) חקלאיים ( כדורי ; כפר בתיה ; לצעירות ( נהלל ;( מאיר שפיה ; מוסד עליה בפתח תקווה ; התיכון החקלאי בפרדס חנה ) 153 124 121 96-90 87 78 171 בתי ספר חקלאיים — בן שמן ( בית הספר ; כפר הנוער,- ועד ) ; 127 123 121 92 91 20 חוות הלימוד בירושלים ; 123 91 כפרי ילדים ונוער ; 128-120 מקווה ישראל 7 ; 128 121 96 91 90 משקי פועלות ( עירון חדרה ; נחלת יהודה ; עיינות ; ניר העמק בעפולה ; לגננות ושתלנות בפתח תקווה...  אל הספר
מוסד ביאליק