שמות אישים

אביגל , משה 136 134 70 אבידור , ד"ר משה 86 אברונין , אברהם 150 אדלר , אלפרד 50 אדר , פרופ' צבי 130 אהרונוביץ , יוסף 150 5 אוטו , ברטולד 61 אוירבך , פסח 150 אומנסקי , דוד 129 126 123 אוסישקין , מנחם 115 107 32 22 19 18 15 13 116 אורבך , ד"ר אליעזר 99 אזרחי , מרדכי 150 אידלסון , דוד 75 אייזנשטדט , ברוך 123 איינשטיין , פרופ' אלברט 110 108 107 אלבוים דרור , פרופ' רחל 170 37 36 35 אלקינד , מנחם 139 אלתרמן , יצחק 50 אנגל , ד"ר יעקב שלום 157 אסף , מיכאל 21 12 אפשטיין , ד"ר יצחק 150 102 98 אריאב , חיים 34 ארלוזורוב , ד"ר חיים 160 122 29 ארן , זלמן 142 ארנון , אברהם 157 59 21 אש , שלום 97 אשכולי , ד"ר אהרון זאב 98 בובר , פרופ' מרטין 115 109 106 בומן , המפרי 163 152 ביאליק , חיים נחמן 110 בייט , הנס 126 123 בירם , ד"ר ארתור 116 115 88 87 86 19 בלום , מרגלית 76  אל הספר
מוסד ביאליק