מקורות ראשוניים

ארכיונים ארכיון האוניברסיטה העברית , ירושלים תיק 26 ארכיון הטכניון , חיפה תיק 1328 ארכיון הסתדרות המורים תיק א 116 ארכיון העבודה , מכון לבון , תל אביב 215 / IV / 7 / II 142 / IV / 17 215 / IV / 979 207 / IV 215 / IV / 1495 208 / IV ארכיון מפא"י ומפלגת העבודה , בית ברל פרוטוקולים של ישיבות מרכז מפא"י ומועצת מפאי" 23 / 24 גנזך המדינה , ירושלים 01 / 5 / 130 סרט ( PRO , CO , 733 / 453 ) 597 גנזך הציונות הדתית תיק ה 363 הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים A 112 / 18 A 153 / 120 / 1 E 37 / 12832 ברי E 37 / 12734 J 17 / 158 J 17 / 237 J 17 / 273 J 17 / 207 J 17 / 270 J 17 / 5916 J 17 / 236 / 1 J 17 / 272 S 2 / 35 / II S 2 / 107 / II S 2 / 132 / 1 S 2 / 38 / 1 , II S 2 / 125 S 2 / 133 / 1 S 2 / 48 / 1 S 2 / 130 / 1 , II S 2 / 106 / 1 S 2 / 131 / 1 , II S 25 / 6700 S 25 / 6758 S 25 / 6717 S 25 / 6761  אל הספר
מוסד ביאליק