סיכום

הדיון בחינוך העברי בימי הבית הלאומי התחיל בסוגיית הבעלות על החינוך שאותה קיבל הוועד הלאומי ב , 1932 התנהל דרך פירוט מערכת החינוך הלאומית ומוסדותיה והסתיים בקשרים היום יומיים התכליתיים שבין ממשלת המנדט הבריטי לבין מערכת החינוך העברי האוטונומית כמעט לגמרי . מערכת החינוך המתהווה של המדינה שבדרך מצטיירת אפוא בבירור מהרצף הכרונולוגי של העברת הבעלות והקמת הזרמים ומתיאור מוסדות החינוך השונים כאחד . העברת הבעלות על החינוך מההסתדרות הציונית לידי היישוב ומוסדותיו לוותה בהקמת הזרמים כמייצגי הגופים הפוליטיים ובחיזוקן של הרשויות המקומיות בתחום זה , ובעיקר של עיריית תל אביב ושל המושבות שנמנו עם החוגים האזרחיים . בו בזמן 407 ראה מבואות וסיכומים , בתוך : שלהב תשמ"ב ; שוורץ ; 1988 אלבוים דרור , קתדרה ( אפריל , ( 1995 חוב' ; 75 הנ"ל , מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים ( תשנ , 42 / 41 , ( ז" עמ' . 71-29 נחלשה הסתדרות המורים והפכה בהדרגה מגוף המעצב את החינוך הלאומי לאיגוד מקצועי . ב'סך הכול' המוסדי חל גידול כמותי ואיכותי מרשים ; מכמה גני ילדים ורשת בתי ספר יסודיים בתחילת המנדט , שלוש גימנסיות עירוניות בראשיתן...  אל הספר
מוסד ביאליק