מדיניות מחלקת החינוך הממשלתית, 1944-1932.

מחלקת החינוך הממשלתית העדיפה תמיד ניהול תקין של מערכת החינוך העברי על פני הרחבת המנגנון המנופח והבזבזני , לדעתה , שנוצר בגלל שיטת הזרמים . המחלקה ביקשה להבטיח תשלום סדיר למורים , שהיה נדיר , על ידי פיצול תמיכת הממשלה לתשלומים חודשיים , וכל תשלום הותנה בפרעון חובות למורים ובהעברת חלקה של הסוכנות לתקציב החינוך . ב 1932 ניסתה מחלקת החינוך של הממשלה להבטיח הנהגת רפורמה בארגון מערכת החינוך העברית ובניהולה . החינוך הלאומי היה נתון במצוקה כספית , והגיע המועד להערכה מחודשת של מדיניות התמיכה של הממשלה על פי ההחלטה משנת . 1927 שני אלה היו נסיבות נוחות לממשלה ליצירת לחץ על מערכת החינוך הלאומית . כתוצאה מלחץ זה הוקמה ועדה משותפת לממשלה ולמחלקת החינוך העברית לבחינת הרפורמות שהציעה הממשלה . דיוני הוועדה נמשכו עד קיץ . 1933 בסופו של דבר הושגה תוספת תמיכה מן הממשלה , ואילו מחלקת החינוך לא הוציאה לפועל את המלצות הוועדה שהוסכם עליהן . העברת הבעלות על החינוך מידי הסוכנות לוועד הלאומי נעשתה בלי לבקש אישור ממחלקת החינוך של הממשלה , אך היא הכירה בכך בדיעבד ועל תנאי אגב כמה הסתייגויות , ובהן הסתייגות לגבי י...  אל הספר
מוסד ביאליק