תמיכת הממשלה.

המפתח לתמיכת הממשלה היה , כאמור , אחת הסיבות למחלוקת עם הממשלה . חסרון כיס , יותר מן העיקרון , הוא שהפך לגורם הישיר להיזקקות לכספי הממשלה . תחילה לא קיבלו בתי הספר העבריים כל עזרה . ב 1922 נקבע מענק ממשלתי לתלמידים היהודים על פי הקצבה לגולגולת , והסתכם ב 2 , 000 לי"מ לשנה . ככל שהורע מצבה הכספי של ההנהלה הציונית , כן גבר הלחץ לתמיכת הממשלה . ב 1926 / 7 נקבעה הקצבה של 10 , 600 לי"מ לחינוך היהודי , ומתוכה 9 , 740 378 אצ"מ , , J 1 / 4596 פרטיכל הועדה לביקורת פקודת החינוך , מישיבותיה בימים : ; 16 . 2 . 1932 . 6 . 3 . 1932 ; 25 . 2 . 1932 ibid ., Dr . Ch . Arlosoroff to the Chief Secretary , Government Offices , 9 . 5 . 1932 379 ibid ., Max Nurock ( for acting Chief Secretary ) to the Executive of the Jewish Agency , 380 Jerusalem , 26 . 10 . 1932 381 ראה Memorandum , No . 27 , For the Use of The Palestine Royal Commission , esp . pp . לי"מ לבתי הספר של ההנהלה הציונית . במקביל נמשך המשא והמתן , ובאותה שנה נקבע העיקרון שלפיו תוגדל תמיכת הממשלה ותחושב לפי חלקם היחסי של היהודים והערבים באוכ...  אל הספר
מוסד ביאליק