מכיבוש הארץ בידי הבריטים ועד ל'פקודת החנוך'.

כאשר כונן צבא הכיבוש את מערכת השלטון בארץ ישראל , מצא בה בתי ספר עבריים לדרגותיהם השונות ודפוסים ראשונים של מערכת חינוך לאומית יהודית . מערכת היולית זו היתה מפותחת לאין ערוך ממערכת החינוך הערבית . בשתי שנות הממשל הצבאי הניחו שלטונות הכיבוש לוועד החינוך ולמחלקת החינוך לפתח ולהרחיב את בתי הספר היהודיים ולשמור על אוטונומיה בתחום החינוך . עם כינון מוסדות השלטון האזרחי הובא לארץ המפרי בומן Humphrey Ernest ) , ( Bowman שלפני כן הקים את מערכת החינוך בעראק , והועמד בראש מחלקת החינוך של ממשלת ארץ ישראל . משימתו הראשונה היתה לכונן את מערכת החינוך הציבורי הערבי . אשר לחינוך היהודי , כותב בומן : לקהילה היהודית היה היתרון , כפי שראינו , של אוכלוסייה אשר כמעט כולה יודעת קרוא וכתוב . רובה קיבל חינוכו באירופה , או על פי המסורת האירופית , והיה מסוגל להקים מערכת חינוך משל עצמו . מבחינות מסוימות היתה מערכת זו לקויה , ומהיבטים רבים לא תאמה את האידיאלים הבריטיים ; אבל הקהילה היהודית היתה קנאית לזכויותיה ולא בקלות הסכימה לקבל עצה , ולא כל שכן התערבות מנהלית . לקראה אמצע שנות העשרים קשה היה למוסדות התנועה הצ...  אל הספר
מוסד ביאליק