'החנוך' ו־'הד החנוך'

בשנת תר"ע נוסד 'החנוך' — כתב עת לעניינים פדגוגיים , בעת שהסתדרות המורים עדיין נקראה 'אגודת המורים בארץ ישראל . ' 'החנוך' נועד לסייע להשתלמות המורים במקצוע הפדגוגיה ולהפצת השקפות נכונות על החינוך בין 338 ש' לוין תשט"ז , בתוך : ספר היובל של הסתדרות המורים תרס-ג"תשי"ג , עמ' ; 350 אושפיז תרפ"ט , כתוך : ספר היובל של הסתדרות המורים , תרס-ג"תרפ"ח , עמ' . 136 339 ש' לוין תשט '' ז , בתוך : ספר היובל של הסתדרות המורים , תרס -ג '' תשי '' ג , עמ' . 355 340 גרובר , הד החנוך , יא ( תרצ , ( ז" גיל' . 'ב- 'א ההורים ; לאיחוד המורים והעסקנים בדרכי ההשכלה העממית לטובת החינוך העברי ; לקביעת טרמינולוגיה אחת בעברית ובכל מקצועות הלימודים [ ... ] להיות כלי מבטאה של מרכז המורים בארץ ישראל ולתת ידיעות מדוייקות על מצב בית הספר העברי בארץ ישראל ובגולה ועל פעולות התרבות העבריות העוסקות במקצוע החינוך וההשכלה , לעורך 'החנוך התמנה ד"ר ניסן טורוב . בשלוש שנות קיומו הראשונות הופיעו חוברות 'החנוך' כסדרן , חמש פעמים בשנה , פרט לחודשי חופשת הקיץ , והוא כלל עיונים בשאלות חינוך והיה גם ביטאון לעניינים המקצועיים של המורים . ...  אל הספר
מוסד ביאליק