כינוסים פדגוגיים.

מרכז הסתדרות המורים ארגן גם כינוסים פדגוגיים , ובהם דנו בשאלות עקרוניות ובנושאים חשובים לכל המורים במטרה לסכם עמדה קולקטיבית של הציבור המאורגן בהסתדרות . הכינוס הראשון נערך בחודש ניסן תרפ"ט . הנושא המרכזי שנידון בו היה החינוך החדש באירופה המערבית ובארצות הברית ודרכי ההוראה החדישות . בכינוס השני ניתנה הדעת להוראת המולדת , ובכינוס השלישי , שנערך באלול תרצ"א , נידון גם חינוך הנוער מחוץ לכותלי בית הספר . בשנת העברת הבעלות על החינוך לידי היישוב בארץ התכנסו המורים , ביוזמת ' הוועדה המרכזית לתרבות של הסתדרות המורים , ' לכנס שנושאו 'בעיית ארץ ישראל והגולה בחינוך העברי . ' הכינוסים הפדגוגיים שבאו בעקבותיו הוקדשו להוראת המקצועות בבתי הספר ולבעיות פדגוגיות בהם . המורים תיארו את הכינוסים ההם כמקום 'החיים והתורה . 340 ' בכינוסים ההם , כמו בהשתלמויות , זכו הוראת התנ"ך והמולדת לשימת לב רבה . בפסח תש ( 1941 ) א" התכנסו אלפי חברים לדון בשאלת החינוך בזמן המלחמה , ובן גוריון היה המרצה הראשי . כעבור שנה נידונו שאלת מבנה בית הספר בארץ והעבודה העצמית בכיתה . בכינוס שאחריו עמדו על הפרק 'הערכים הלאומיים בחינו...  אל הספר
מוסד ביאליק