החינוך הבלתי־פורמלי

החינוך הבלתי פורמלי העברי בתקופת המנדט הבריטי התנהל , בעיקרו , במסגרת תנועות הנוער , שרובן היו קשורות להתיישבות העובדת ; 'החינוך המשלים' לסוגיו התקיים במקביל , כהעשרה לחינוך הפורמלי בבתי הספר . בפרק זה יתוארו עיקרי ההתפתחויות ההיסטוריות בתחום תנועות הנוער והחינוך המשלים , תושווינה הגישות המרכזיות של החינוך הבלתי פורמלי העברי בתקופת המנדט ותפורטנה הדילמות המרכזיות שהיו בין תנועות הנוער לבין מערכות החינוך והחברה האחרות באותה תקופה . תנועות הנוער הארצישראליות פעלו בקרב ילדי בית הספר העממי , לעתים החל בכיתות , 'ה- 'ד ובקרב תלמידי בתי הספר התיכוניים . חבריהן השתתפו בפעילויות 302 שם , עמ' . 135-134 303 שם , עמ' . 142-141 304 שם , עמ' . 142 305 הורוביץ , 1942 עמ' . 24-23 שונות להקמת הבית הלאומי : במפעלי הקרן הקיימת לישראל ובהתרמותיה ; ב'כופר היישוב' ובמאבק למען 'תוצרת הארץ ; ' בהפגנות נגד ממשלת המנדט , ואף במאבק המזוין בבריטים — פעילות בחג ) ם" חינוך גופני מורחב , לימים — הגדנ"ע ) ובהגנה ( חניכי בית ] ר" ברית יוסף תרומפלדור , [ בעיקר , נטלו חלק בפעילויות האצ ] ל" ארגון צבאי לאומי ] והלח ] י" ...  אל הספר
מוסד ביאליק