מטרות ודרכים בחינוך.

מאיר גוטסמן , מי שהיה המנהל הכללי של 'עלית הנוער , ' מסכם : המאפיינים העיקריים שייחדו את החינוך בעליית הנוער בראשית דרכה : חינוך חברתי אידאי ; חינוך במסגרת חברתית קהילתית ; הקשר והשותפות עם הקיבוץ ; חינוך להגשמה חלוצית ; 'חברת נוער' שהיא גרעין בדרך [ להתיישבות ;[ לימודים , עבודה , חברה — יסודות החינוך ; הכשרה חקלאית — ההכשרה 295 מנור , 1987 עמ' ; 354-327 על חנה מייזל שוחט ועל בית הספר החקלאי לצעירות בנהלל ראה , עזר . 1996 296 מאור תשמ . ז" הבלעדית ; מדריך מורה , שליח החברה ; אוטונומיה של מקום החינוך ושל המחנך ; פלורליזם מסגרתי והשקפתי ; אופי תנועתי ; אקלים משפחתי . מבין המאפיינים , שחלקם פורטו ומרביתם יוסברו להלן , יש להבליט כבר בפתיחת הדיון בדרכה החינוכית של 'עלית הנוער' את האוטונומיה , הפלורליזם , התנועתיות והמשפחתיות הנזכרים בתום דבריו של גוטסמן , וכולם קשורים זה בזה . בתוך הפלורליזם של מסגרות החינוך השונות ניתנה אוטונומיה לכל מסגרת לחנך על פי דרכה , כשהתנועתיות והאווירה המשפחתית מתייחסים לעיקר המשותף ו חינוך אישי וחברתי להגשמה חלוצית בהתיישבות , חינוך לזיקה לכפר ולאהבת האדמה תוך יי...  אל הספר
מוסד ביאליק