מושב העובדים.

היקף הקליטה במושבים לא היה רב , וגם התיעוד העוסק בה אינו רב . בני הנוער פוזרו במשפחות המושב , ואורח החיים במשפחה קבע לא במעט את סדר יומו של הנקלט . היה עליו למצוא את מקומו בבית , במשפחה . הקולט והנקלט נמצאו בקשר בלתי אמצעי זמן רב יחסית לקיבוץ , והדבר תבע מאמצי הסתגלות משני הצדדים . בתחום העבודה היה למשק המשפחתי הקטן יתרון , משום גיוונו ומבנהו האינטנסיבי . הדבר אפשר לנער העולה רכישת ידע מגוון ופיתח בו אחריות ועצמאות . 294 ציזלינג , בתוך : צרור חמש שנים ( תרצ , ( ט" חוב' מיוחדת . החינוך החברתי במושב לא זכה כמובן באותה שימת הלב כבקיבוץ , והדבר הקשה על בני נוער שעלו כקבוצה חברתית . את תפקיד המדריך מילא במושב המורה . דברים אלה גרמו חבלי הסתגלות הדדיים רבים , ואולם גם מהמושבים יצאו קבוצות מגובשות להתיישבות קיבוצית ומושבית חדשה .  אל הספר
מוסד ביאליק