1948-1945.

עם תום מלחמת העולם נערכה 'עלית הנוער' לארגונם של הילדים והנוער הניצולים , לשיקומם ולהעלאתם . שליחים רבים , בהם חיילי הבריגדה היהודית הלוחמת , יצאו לאתר ילדים יהודים ביערות , בבתי נוצרים ובמנזרים . הוקמו בתי ילדים ברחבי אירופה בשיתוף 'ג'הוינט . ' הוקם 'ועד ההצלה' של הסוכנות היהודית והג'וינט בהשתתפותם של עקיבא לוינסקי , פרץ ליכשטיין לשם ויוחנן גרטנר ( גינת , ( ונפתח משרד מרכזי בפריס לתיאום פעולות ריכוז ילדים ונוער . ואולם מדיניות בריטניה מנעה עלייה בהיקף גדול : רבות מספינות המעפילים נלכדו , ונוסעיהן הוגלו למחנות מעצר בקפריסין . שם , בתנאי מחנה קשים , הוקם בשיתוף 'ג'הוינט' 'כפר נוער , ' ובו עסקה משלחת מארץ ישראל בחינוכם של הילדים ובהבנתם לעלייה . דרך הכפר ההוא עברו כ 5 , 000 חניכים , ובעת ובעונה אחת שהו בו כ 1 , 700 ילדים . בשנים ההן קלטה ' עליית הנוער' כ 15 , 000 חניכים בתוך שלוש שנים בלבד . בתקופה ההיא חלו שינויים ארגוניים ב'עלית הנוער . ' בראשית 1946 מתה הנרייטה סולד , והנהלת המפעל נמסרה לידי גיאות לנדואר והנס בייט . לשכת 'עלית הנוער , ' שהיתה מסונפת למחלקה ליישוב יהודי גרמניה , הית...  אל הספר
מוסד ביאליק