1945-1939.

בימי מלחמת העולם השנייה עמד מפעל 'עלית הנוער' בפני קשיים ובעיות חדשים . לפני המלחמה הגיעו החניכים לאחר סינון והכשרה מוקדמת , ואילו בימי המלחמה קלטו את כל מי שאפשר היה להציל . עלית הנוער הפכה אט אט בתוקף הנסיבות מ'תנועה' ל'ארגוך . בין ראשוני העולים ב'עלית הנוער' במלחמת העולם היו בני נוער מקבוצת וילנה , שראשיתם בקבוצת הכשרה של 'עלית הנוער' במנהיים שבגרמניה , ולאחר מאסר וגירושים הטלטלו על פני מזרח אירופה עד שהגיעו לווילנה , ומשם עלו לארץ בדרכי עקיפין בשני גלים , האחד ב 1940 והשני ב . 1941 בני נוער אחרים , שהגיעו ב , 1940 היו פליטי אוניית הגירוש 'פטריה' שבה רוכזו מעפילים לשם גירושם מארץ ישראל ואשר טבעה במימי חיפה באסון התפוצצות עקב ניסיון חבלה של ה'הגנה . ' בין הניצולים היתה גם קבוצת נערים של 'עלית הנוער . ' ערב מלחמת העולם נעשה מאמץ גדול להוציא מגרמניה ומהשטחים שכבשה מספר רב ככל האפשר של ילדים ולהעבירם למקלט זמני בדנמרק , בשוודיה ובהולנד , שהסכימו להעניק להם מקלט תמורת הבטחה להעבירם בסופו של דבר לארץ ישראל וכן לבריטניה . בני נוער אף נמסרו לאימוץ למשפחות ולמוסדות נוצריים כדי להצילם , ור...  אל הספר
מוסד ביאליק