1939-1934

. הרעיון להעלות בני נוער לארץ כדי להצילם מיוחס לרחה פרייאר , אשת רב שעסקה בברלין בענייני ציבור וסעד ונודעה בעבודתה המסורה למען ארץ ישראל . ב , 1932 בעיצומו של המשבר הכלכלי החברתי שבעקבותיו עלו הנאצים לשלטון , פנו לעזרתה צעירים יהודים חסרי עבודה . היא ראתה בעלייה לארץ סיכוי יחיד להצלתם ותכננה את עלייתם ואת המשך חינוכם על בסיס של עבודה חקלאית בהתיישבות העובדת , שתראה בהם תגבורת חשובה לעצמה . לימים תיארה זאת בספרה : לילה אחד האיר לי רעיון פשוט וברור פתרון לבעיה : על הנערים להגיע לא"י , למשקי ההתיישבות העובדת , שם יוכשרו לעבודה ולחיים : לא יתכן כי נוער יהודי הנכון לעבודה ולחיים ילך לאיבוד אי שם , בשעה שהעם זקוק לו לשם מפעל חייו . היא מצאה תומכים לרעיונה בקרב חוגים בתנועות הנוער המקומיות ואצל שליחים , חברי קיבוצים , מן הארץ . אותה שעה היה אנצו סרני שליח בברלין , והוא היה הראשון שגילתה לו את רעיונה . סרני הציע לה להתקשר עם ההסתדרות הכללית של העובדים , ובקיץ 1932 העלתה רחה פרייאר , באמצעות יעקב זנדבנק , איש ועדת התרבות של ההסתדרות , את הצעתה . נפתח משא ומתן עם קיבוץ עיךחרוד לשם קליטת חברת נו...  אל הספר
מוסד ביאליק