עלית הנוער, 1948-1933

מפעל 'עלית הנוער' לא היה חלק אינטגרלי של מערכת החינוך הלאומי , אלא מערכת חינוך ייחודית במקורותיה , בדרכי התפתחותה , בדפוסי החינוך שלה ובהישגיה החינוכיים . היקף פעולתה ומהותה החינוכית הפכוה לחלק מן המפעל החינוכי הלאומי , אף שכאמור , לא היתה באחריות מחלקת החינוך והוועד המנהל את ענייני החינוך הלאומי . ' עלית הנוער' הוקמה כמכשיר להצלת בני נוער מגרמניה ומארצות אחרות שבהן נשקפה סכנה ליהודים , לקליטתם ולחינוכם לקראת חיים חדשים בארץ . המפעל השתלב באורח שלם בתהליכים ובמגמות של התנועה הציונית החלוצית , והשילוב הזה השווה לו צביון של תנועה חינוכית דינמית היוצרת דפוסים פדגוגיים ייחודיים והבונה את עצמה מתוך התאמה מלאה בין המסגרת הסביבתית הקולטת ובין דפוסי החינוך הפועלים בתוכה . מן המבחינה הפדגוגית אפשר למצוא ביטויים דומים לפעולה עם ילדים ובני נוער יהודיים בחוץ לארץ , כגון בית הספר 'באומגרטך בווינה , שהקים המחנך הפרוגרסיבי זיגפריד ברנפלד , בית הילדים בקובנה , מייסודו של זיגפריד להמן ומוסד 'אהבה' בברלין . בבתי הספר ההם באו לידי ביטוי תפיסות פדגוגיות חברתיות חדשניות , וניכרה ההשראה וההשפעה של רעיונות ה...  אל הספר
מוסד ביאליק