'הטכניון העברי' בחיפה.

הקמת הטכניון לוותה בוויכוח ובמאבק מלחמת השפות , ולשני האירועים היתה משמעות מכרעת בחינוך בארץ כולה ובהתפתחותו הלאומית של היישוב . הוויכוח הפחות ידוע התנהל עוד לפני פתיחת הטכניון ב 1925 והתקיים כל עוד לא התייצבה הנהלת הטכניון ב , 1931 עם כניסתו לתפקיד של המנהיג הציוני , האינג'ינר שלמה קפלנסקי : מה תהא רמתו הלימודית של המוסד — 'בית ספר טכני גבוה' 278 רות תש"ט . 279 ראה , רינות , 1971 עמ' . 226-184 להכשרת מהנדסים או 'בינוני' — להנדסאים ולטכנאים בלבד . רעיון הקמת בית הספר הטכני הגבוה נכלל כבר ב 1902 בתוכניתם של בובר , פייבל וויצמן ל'בית הספר הגבוה היהודי . ' באוגוסט 'ב , 1903 כנסיית היישוב' ובכינוס המורים שהתכנסו בזה אחר זה בזכרון יעקב , תמך מנחם אוסישקין ברעיון והוסיף , שהמוסד יקלוט את בוגרי בתי הספר האירופיים ה'בינוניים' בתחומים הטכניים . התוכניות הציוניות התגשמו דווקא על ידי ד"ר פאול נתן , ראש 'חברת העזרה ליהודי גרמניה' ' ) עזרה ( ' הלא ציונית , שהתכוונה לבית ספר טכני בינוני בלבד ולבית ספר תיכון ראלי לידו שיכין בעבורו תלמידים . ב 1909 הוקמה אגודה מיוחדת למטרה זו , שהעמידה בראש בית הס...  אל הספר
מוסד ביאליק