הישיבה התיכונית.

הישיבה הארצישראלית התיכונית הראשונה היתה ישיבת 'היישוב החדש' בתל אביב ( נוסדה על ידי רבה הראשי של תל אביב-יפו , הרב אביגדור משה עמיאל בתרצ"ז ונקראה לאחר מותו על שמו . ( ישיבה זו הוקמה כמוסד המשך חמש שנתי לבית הספר היסודי התורני 'ישיבת תל אביב . ' בשנת ת"ש הוקמה 'ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה' מקרב בוגרי תנועת הנוער שהכינו עצמם להליכה להתיישבות , בראשות שניים מתלמידיו המובהקים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ — ל" הרב שאול ישראלי והרב משה צבי נריה . בתש"ה נוסדה בפרדס חנה 'מדרשיית נועם' — בשלב ראשון בצמוד ל'ישיבת קלצק' שבמושבה , בראשות משותפת של רב המושבה צבי יהודה מלצר לשני המוסדות . המדרשית הכניסה , בין יתר חידושיה , את לימודי ' מחשבת ישראל . ' במקביל החלה להתפתח בשנות הארבעים רשת ישיבות מקצועיות ' תורה ומלאכה , ' שתחילתה בתש"א ב'ישיבת כפר אברהם 'ו , ' הישיבה החקלאית' בכפר הרא ) ה" בנוסף למספר מועט של בתי ספר תיכוניים חקלאיים דתיים : 'כפר הנוער הדתי , ' הסקטור הדתי ב'מקווה ישראל , ' בית הספר החקלאי 'מוסד עליה' בפתח תקווה ובית הספר החקלאי כפר בתיה ) . הישיבה התיכונית התאפיינה במספר חידושים בה...  אל הספר
מוסד ביאליק