הערות לטבלה (א) זמרה: מן המחלקה החמישית ואילך רק במקהלה ובשעות אחר־הצהריים. (ב) בשיעורי הפיסיקה והכימיה במחלקות השביעית והשמינית הראליות נכללה גם שעה של עבודה מעשית בכל מחלקה. (ג) בשמינית ילמדו לפי בחירה טבע או גאוגרפיה — שלוש שעות. (ד) הרשות לבחור כמקום פילוסופיה בשפה זרה שלישית, שלה יקדישו שלוש שעות.