תוכנית הלימודים בבית־ספר התיכון.

בד בבד עם הדיון המתמשך בשלהי שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים אודות בחינות הגמר , שעתיד היה לקבוע את אופיו של החינוך התיכון , גובשה גם תוכנית הלימודים לבתי הספר הללו . העובדה שבתי הספר התיכוניים מוקמו בקרב האוכלוסיות המבוססות בערים הגדולות ומומנו , כבתי ספר פרטיים למחצה , בעיקר משכר הלימוד ששילמו ההורים השפיעה גם היא על המגמה האליטיסטית העיונית של תוכנית הלימודים . בי"ד באלול תר ( 1930 ) ץ" סיכמה את עבודתה הוועדה לעיבוד תוכנית הלימודים של בתי הספר התיכוניים בארץ , שהורכבה מנציגי בתי הספר התיכוניים בירושלים , בתל אביב ובחיפה ובראשה עמד ד"ר יוסף לוריא . הוועדה קבעה מסגרת ודפוסים , ואת פרטי תכניו של כל מקצוע ומקצוע ביקשה להעביר לוועדות מיוחדות שתיקבענה 2 לשם כך " . ד"ר ריגר , איש מחלקת החינוך , ביקר קשות את 'השיטה הנפסדת של מערכת חינוך כפולה , ' יסודית ותיכונית , וטען להכנסת השיטה הדמוקרטית האמריקנית של שש שנות חינוך יסודי ושש שנות חינוך תיכון לצורך 'ביטול אופיו המעמדי של החינוך התיכון . ' כמטרות שלב זה בחינוך ראה הוא את 'ההשכלה , את ההדרכה הלפני מקצועית ואת ההכנה ללימודים גבוהים . ' התיק...  אל הספר
מוסד ביאליק