בית־הספר העממי בזרם העובדים.

רק בשנת תרצ"ז התפרסמה תוכנית הלימודים הראשונה של זרם העובדים לבית הספר העממי . הדבר מעיד על אורך תהליך גיבושם של דפוסי החינוך בזרם זה . מקורות ההשפעה העיקריים על הגישות הפדגוגיות בזרם העובדים היו שניים : רעיון העבודה כיסוד להתחדשות לאומית וליצירתה של חברה המושתתת על ערכים של צדק ושוויון חברתי , ועיקריה של מחשבת החינוך הפרוגרסיבי , שלמן תחילת המאה גברה השפעתה , בעיקר בחברות שהיו נתונות במצב של השתנות או של התהוות . בית החינוך הראשון לילדי עובדים בעיר , שנפתח בשנת תרפ"ד בתל אביב , היה למעשה המשכו של בית ספר עמלני וגן ילדים פרטי , בעל אופי פרוגרסיבי מובהק , שנוסד בסוף שנת תרפ . א" גם ביישובים הכפריים , כמו ב'גדוד העבודה , ' בקבוצות ובמושבים , הוגשמו בבתי הספר יסודות בעלי אופי פרוגרסיבי , לעתים בלי שהמורים עצמם ידעו את המשנה הפרוגרסיבית . הסיבה לכך נעוצה בקרבה המהותית והאסוציאטיבית שבין עיקרים מסוימים במחשבה הפרוגרסיבית בחינוך ובין יסודותיה הערכיים של תנועת העבודה : המתודה המבוססת על הניסיון האישי של התלמיד והבאה לידי ביטוי בפעלתנות , נמצאה קרובה לרעיון העבודה , ובית הספר לילדי העובדים אפש...  אל הספר
מוסד ביאליק