בית־הספר העממי החרדי 'המזרחי'.

כשנה לאחר שאישר הוועד הפועל הציוני הגדול בלונדון את אחריות 'המזרחי' לחינוך הדתי הלאומי בארץ , תיאר ד"ר יוסף לוריא , מנהל המחלקה לחינוך של ההנהלה הציונית , את בית הספר הדתי ואת בית הספר הכללי במלים אלו : ההבדל שבין בתי הספר העממיים החרדים ובין בתי הספר העממיים הכלליים הוא בזה שבראשונים ניתן הרבה זמן ללימוד התלמוד , שמתחילים בו בשנה הרביעית ומקדישים לו 10 שעות לשבוע בכל כיתה . לרגלי זה מוכרחים למעט בלימודים הכלליים , ביחוד בלימודי הטבע , שירה , ציור והתעמלות . יש עוד הבדל אחד והוא — היחס לדרישות המעשיות של הדת . אמנם גם בבתי הספר הכלליים לומדים תפילה , באחדים לומדים גם שולחן ערוך , אורח חיים ובמושבות אחדות נהוגה בבתי הספר תפילה בציבור , אבל חינוך הילדים בקיום המצוות המעשיות אין בבתי הספר הכלליים ומתיחסים אל דבר זה כאל דבר המסור ללבו של כל אחד מההורים . מספר שעות הלימודים בבתי הספר החרדים גדול מאשר בבתי הספר הכלליים לרגלי למוד התלמוד ובהתחשבות 166 כרמי תשכ"ה ; דרור , 1989 בתוך : חיפה בהתפתחותה , , 1989 עמ' . 213-208 במסורת המקובלת אצל החרדים שהילדים צריכים לבלות את רב היום בין 167 כתלי בי...  אל הספר
מוסד ביאליק