בית־הספר העממי הכללי.

בראשית שנות העשרים , היו בתי הספר הכלליים בערים ברובם נפרדים לילדים ולילדות , ואילו במושבות היו בתי הספר מעורבים . תוכנית הלימודים לבית הספר העממי העירוני הכללי ראתה אור כבר בשנת תרפ"ג . תוכנית לימודים אמורה לייצג דפוסי תרבות שיש להנחילם לדור המתחנך , וראויה לציון העובדה , שחברה בהתהוותה ניסחה לה כבר בראשית דרכה תוכנית לימודים לבתי ספרה . אין פלא שנמצאו טוענים בקרב המתנגדים לקיומו העצמאי של זרם העובדים , כי בית הספר הכללי תרם אמנם תרומה מכרעת להחייאת השפה העברית ולשילובם של לימודי יהדות ולימודים כלליים לשלמות אחת ; אבל אילו השכיל גם להציב לדור המתחנך משימות ויעדים המתחייבים מתהליך התהוותה של החברה הלאומית , כגון עבודת כפיים , ספק אם היתה מתפתחת תודעת הצורך בהקמתו של זרם העובדים . כבר לפני שגובשה תוכנית הלימודים נקבע כי בית הספר העממי העברי יהיה בן שמונה שנות לימוד . תוכנית הלימודים כללה נושאים ומקצועות רבים , ועיקריה : ידיעה יסודית בכתבי הקודש , באגדה ובמשנה . דברי ימי ישראל והספרות העברית בקשר עם ההיסטוריה הכללית . במטימטיקה — כל הקורס בתורת החשבון ויסודות ההנדסה באופן מעשי , בגיאוגרפ...  אל הספר
מוסד ביאליק