דפוסי החינוך ובתי־הספר

מהלך הדברים בכל הקשור לבעלות על החינוך הלאומי ולמבנהו קבע לא במעט את טיבם של מערכת החינוך ודפוסיה הארגוניים . רישומם של תהליכי החברה שהביאו לידי הקמת מערכת ארגונית ייחודית המבוססת על שלוש מערכות משנה , ניכר גם בתוכן החינוכי ובאורח החיים של בתי הספר על פי השתייכותם לאחד הזרמים , שכן תוכניות הלימודים של הזרמים ביטאו את השוני שביניהם . עם זאת , גם בתוך הזרמים עצמם לא שררה אחדות רעיונית ופדגוגית , ובעיצומו של תהליך הגיבוש ניכרו הבדלים בין בית ספר לבית ספר . יש לציין גם ש'תוכנית הלימודים' היתה בתקופה הנידונה ברמת סילבוס בלבד , דהיינו רשימת תכנים שיש ללמדם , ואילו ספרי הלימוד הוצאו על ידי גורמים שונים , כולל זרמים ובתי ספר מסוימים , והיה צורך לקבל אישור ללמד על פיהם מהרשות המרכזית של החינוך הלאומי . בשל כך היו לא רק הבדלים בתוך הזרמים , אלא לעתים קרובות השתמשו הזרמים אלו בספריהם של אלו . בכך בין היתר התבטאה העובדה , שלמרות ההבדלים שנוצרו בין דרך החינוך של הזרמים השונים , היה להם בסיס משותף , שיסודו בשאיפה להתאים את בית הספר העברי החדש לשאיפות של תנועת התחייה הלאומית על ידי העמדת תכני חינוך צ...  אל הספר
מוסד ביאליק