מחלקת החינוך.

המחלקה היתה מורכבת ממנהל , שהוא המפקח על הזרם הכללי . לכל זרם שהצטרף להנהלה המרוכזת היה מפקח ראשי , שהיה סגךמנהל המחלקה לענייני הזרם . לבד מההרכב בעל האופי הפוליטי יש בחוקה כדי להצביע על כמה שינויים במערכת החינוך הלאומי ( שניכרו גם בשינויים שחלו בחוקה בשנות הארבעים בעקבות פניות ממשלת המנדט הבריטי , כפי שיתואר בסוף הפרק : ( > א ) הסתדרות המורים , ששנים רבות הנהיגה את ענייני החינוך ואחר כך שותפה באורח פעיל בקביעת דפוסי החינוך , נשארה מיוצגת רק בוועד החינוך , מוסד היסטורי שחשיבותו קטנה והלכה . מעורבותו של מרכז הסתדרות המורים , לבד מן הנושאים המקצועיים , התבטאה בהבעת עמדות תקיפות נגד מגמות הביזור שחששה מהן כבר בעת שנאבקה למען השארת הבעלות על החינוך בידי הסוכנות היהודית . מגמות הביזור ערערו גם את האחידות והאחדות של ציבור המורים שבהנהגתה . ( ב ) הרכבם של המוסדות מצביע על עוד גורם , והוא מעורבותה של החברה בקביעת מדיניות החינוך . הדבר ניכר בהרכבם של ועד החינוך והוועד המנהל , אך בעיקר — בגוף שקבע באורח מכריע את דרכו של הזרם : הוועד המפקח . מתוך תשעת חברי הוועד המפקח היו למעשה שישה נציגי ציבור ו...  אל הספר
מוסד ביאליק