חוקת החינוך של כנסת ישראל, תרצ"ג.

השינויים המהותיים במדרג הארגוני של מערכת החינוך הלאומי התרחבו עם העברת הבעלות על החינוך לידי כנסת ישראל . השינויים באו לידי ביטוי בחוקת החינוך כפי שאושרה בוועד הלאומי בכ"ד באדר 133 שם . 134 ועיין , 'החוקה להנהלת החנוך של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל , ' הד החנוך , ב ( ו' בתמוז תרפ , ( ח" גיל' ו"ט-ד"י , עמ' . 272-269 135 ובג' בניסן תרצ"ג , למרות הביקורת והטענות שאין היא מתאימה ויעילה . החוקה קבעה את טיבו של החינוך הלאומי בארץ עד לכינונו של החינוך הממלכתי בשנת . 1953 ההסכמה להעברת הבעלות לידי כנסת ישראל לוותה בהחלטה על הקמת מוסד חדש , והוא הוועד המנהל את בתי הספר העבריים בארץ ישראל . הקמתו היא החידוש העיקרי בחוקה ההיא לעומת התקנות שקדמו לה . דבר הקמתו של הוועד המנהל נחתם בין עיריית תל אביב וארגון ההורים במושבות ובין הוועד הלאומי . הרכבו של הוועד המנהל נועד להיות משקל נגד להגמוניה של תנועת העבודה בוועד הלאומי , שהפך לבעלים על החינוך : שניים מחמשת חבריו בחר הוועד הלאומי — אחד מהם מזרם 'המזרחי' ואחד מזרם העובדים ; חבר אחד של הוועד בחרה הסוכנות היהודית ; אחד — עיריית תל אביב , ואחד — ארגון הה...  אל הספר
מוסד ביאליק