מאבק וגיבוש, תרצ"ב-תש"ב

לאחר שחזרנו לשנות העשרים , לתיאור התהוותם של הזרמים בחינוך , נמשיך ברצף הכרונולוגי ; נעבור לשנות השלושים ולתחילת שנות הארבעים , שנות המאבק והגיבוש של מערכת החינוך הלאומי , על הזרמים , הארגונים והכוחות המוניציפליים שעיצבו אותה . בשנות השלושים הגיעו המתחים החברתיים הלאומיים ביישוב העברי לשיאם , הם השתקפו בכל עוצמתם בוויכוח אודות ייעוד בית הספר העברי ואופיו ועל המבנה 88 שם , עמ' . 12-5 89 אצ"מ , , s 2 / 107 / 11 חוקת החנוך . 90 שם . של מערכת החינוך הלאומי . המשותף לזרמים השונים בשני העשורים — שנות העשרים ושנות השלושים — היא הנכונות ליצור מסגרת משותפת ומאוחדת לחינוך הלאומי במגמה להגשים ולגבש את יסודותיה של האחדות והריבונות הלאומית בארץ . השוני בין שנות השלושים לשנות העשרים בכל הקשור לחינוך הוא בכך , שבשנות העשרים , בתקופה של התהוות שאינה רוויה מתח חברתי או מעמדי , בא לידי ביטוי הרצון להבטיח את אחדות החינוך באמצעות מסגרת ארגונית , מנהלית וכספית , ואילו בכל הקשור לתוכן , לתוכנית הלימודים ולדרך הפדגוגית , התגלתה נכונות לסובלנות ולהענקת אוטונומיה לזרם 'המזרחי' ולבתי הספר של ועדת התרבות של ההסת...  אל הספר
מוסד ביאליק