העברת הבעלות על החינוך לוועד הלאומי, 1932.

פתיחת בתי הספר בראשית שנת תרצ"א התאחרה מחמת איחור באישור תקציב החינוך . התנהל ויכוח בצל משבר כלכלי על אודות ההצעה להפחית ממשכורות המורים . לאחר חופשת הפסח באותה שנה סירבו המורים לפתוח את בתי הספר , אם תתממש החלטת הוועד הפועל הציוני להפחית ממשכורתם . לבסוף הושגה פשרה , אך הקשיים הכספיים של 'הסוכנות היהודית' וארגון הוועד הלאומי מחדש בהתאם לפקודת העדות הדתיות נתנו דחיפה להמשך הוויכוח על העברת החינוך לידי היישוב . האקסקוטיבה החליטה להציע להעביר את החינוך לוועד הלאומי עם תמיכה מצדה לכמה שנים . היקף התמיכה של הסוכנות היהודית בחינוך היה גורם בעל חשיבות : התמיכה בחינוך העל יסודי קטנה מאוד , והתרחבות המערכת עמדה בספק . בתקציב המחלקה לחינוך בשנת תרץ" , ( 1930 / 1 ) שעמד על 127 , 774 לא ) י" לירות ארץ ישראליות , ( השתתפה הסוכנות בהיקף של 76 , 637 לא"י , ובשנת תרצ , ( 1931 / 2 ) א" בתקציב של 130 , 816 לא"י , היתה השתתפות הסוכנות בסך של 75 , 720 לא"י . השתתפות היישוב , ובכלל זה 51 שם , . S 2 / 38 / 1 52 שם , . S 2 / 106 / 1 53 דין וחשבון מחלקת החינוך לקונגרס הציוני השבעה עשר בבאזל , , 1931 עמ' . 92...  אל הספר
מוסד ביאליק