הבעלות על החינוך הלאומי בארץ, 1932-1918

בסוף שנת 1932 הועברה הבעלות על מערכת החינוך הלאומי בארץ מידי הסוכנות היהודית לידי הוועד הלאומי של 'כנסת ישראל' . עד אז התנהל ביישוב העברי ובמוסדות התנועה הציונית ויכוח נוקב בשאלת הבעלות על החינוך . הוויכוח ביטא לא רק את היחס שבין התנועה הציונית ליישוב ואת מאבקי הכוח הפוליטיים והחברתיים ביניהם , אלא גם הבדלים שבהערכה , הנוגעים למקומו של החינוך בתהליך התחייה הלאומית . רק בסיועה של ההסתדרות הציונית באמריקה , התאפשר לקיים את בתי הספר העבריים בארץ בזמן המלחמה . בתרע , ( 1918 / 9 ) ט" שנת סיומה של המלחמה , עמד תקציב החינוך הלאומי בארץ על 75 , 000 לי ) מ" לירות מצריות , ( ואת כולו כיסתה ההסתדרות הציונית באמצעות 'ועד הצירים . 20 ' כשהגיע 'ועד הצירים' לארץ עברו כל בתי הספר העבריים להנהלת ועד החינוך שליד 'המשרד הארצישראלי . ' אחריותה של ההסתדרות הציונית לחינוך התקבלה באורח טבעי , למרות שבשנת 1920 כבר התקיימו בחירות לאסיפת הנבחרים הראשונה של היישוב . אישור לאחריותה של ההסתדרות הציונית ניתן בכינוס הוועד הפועל הציוני ב 11 במארס , 1919 שבו הוחלט לבקש מן האקסקוטיבה הציונית להביא לידי כך שכל מוסדות ה...  אל הספר
מוסד ביאליק