מרכזיותו של החינוך העברי ב'בית הלאומי' המוקם בארץ־ישראל.

מעטים הפרקים בתולדותיה של אומה , שבהם זוכה החינוך לשימת לב רבה ולהכרה בכוח השפעתו . לייחוד שכזה זכה החינוך הלאומי היהודי בתקופת 'הבית הלאומי , ' מסיומה של מלחמת העולם הראשונה ועד להקמתה של מדינת ישראל . וזאת — בגלל שתי סיבות עיקריות : ( א ) מערכת החינוך הפכה לאחד ממגשימי הישות של תנועת התחייה הלאומית בארץ הלכה למעשה ; ( ב ) מחינוך זה , כהתגבשותו ציפו , יותר מאשר מכל תחום חברתי אחר , לסייע ביצירתה של אחדות לאומית על יסודות חברתיים ותרבותיים משותפים . כפי שאמר שמריהו לוין בישיבת 'הועד הפועל הציוני' ב 3 בספטמבר : 1919 'עבודת החינוך היא העבודה המדינית הטובה ביותר . זהו תפקיד עצום ליצור בארץ ישראל דור אחיד' החשיבות שיוחסה לתהליך ולתכלית כאחד הפכה את החינוך הלאומי לאחד ממוקדי המאבק והדיון בארץ כל שנות המנדט . החינוך היה * פרופסור שמעון רשף ז"ל , ממעצבי ההיסטוריה של החינוך בישראל , התחיל במלאכת כתיבתו של פרק זה ולא הצליח לסיימה בשל מחלתו ופטירתו בעקבותיה בי"א באב תשמ"ח . כמי שהכיר את עבודתו מקרוב ואף ממשיך להעמיק כחלקים ממנה , נעניתי ברצון לבקשה לההדיר ולהשלים את החסר , וזאת מבלי שיכולתי להת...  אל הספר
מוסד ביאליק