טבלאות

טבלה 1 התפלגות התלמידים במוסדות מחלקת החינוך בשנים תרע-ט"תרפ 7 א" טבלה 2 מנהל החינוך של הוועד הלאומי 45 טבלה 3 התפלגות הזרמים בדרגות החינוך השונות בתום תקופת המנדט ( באחוזים ) 48 טבלה 4 התפלגות התלמידים על פי הבעלות על בתי הספר בשנת תרפ 49 ו" טבלה 5 גידול התלמידים בדרגות החינוך , תרע"ט , תרצ"ג , תש 53 ה" טבלה 6 מערכת שעות שבועית בבית הספר הכללי לבנים 57 טבלה 7 מערכת שעות שבועית בבית הספר הכללי לבנות ובבית הספר הכללי המעורב 58 טבלה 8 מערכת שעות שבועית בבית הספר לבנים מזרם 'המזרחי' ( תרצ"ב ) 63 טבלה 9 מערכת שעות שבועית בבית הספר לבנות מזרם 'המזרחי' ( תרצ"ב ) 64 טבלה 10 מערכת שעות שבועית לבית הספר מזרם העובדים 72 טבלה 11 תוכנית הלימודים בבית הספר התיכון 85 טבלה 12 מסגרות הנוער בתקופת המנדט 135  אל הספר
מוסד ביאליק