איור ‭.2‬ יציבות הישוב הכפרי ביהודה ובשומרון ‭1880-1596‬ (השטח המקווקו - מיושב הן ב־‭פ"ע ) 1596‬ הוטרות‭('‬ והן ב־1882 (‭(P.E.F פ"ע‬