תולדות יהודי שכם בימי הביניים ובעת החדשה

נתן שור ארץ ישראל נצטיירה בעיני יהודים בכל הדורות כיחידה אחת . אך המציאות היתה שונה . כמעט רק בתקופות שבהן היתה הארץ תחת שלטון יהודי - בימי בית ראשון , ימי החשמונאים , ובימינו אנו - היוותה ארץ ישראל חטיבה אחת . ברוב התקופות האחרות היא נמחקת כאילו מן המפה , ואינה מהווה אפילו יחידה מינהלית אחת . בתקופות הממלוכית והעותמאנית היתה ארץ ישראל מחולקת למחוזות רבים , ובאחדים מהם התגבשה "זהות מחוזית" - בניגוד לזהות הכלל ארץ ישראלית , האופיינית לתקופות השלטון היהודיות . בעיקר פיתחו מחוזות שומרון , חברון ועזה זהות עצמאית ונפרדת , כשענייני המחוז היו מנוהלים בדרך כלל , על ידי אצולה מקומית , אשר נאבקה עפ'יי רוב על מעמד עצמאי נגד המימשל המרכזי . בתקופות בהן מימשל זה היה חזק - במאה הט"ז , למשל , ושוב במחצית השניה של המאה הי"ט - רוסנו שאיפות אלה . אך במאות הי"ז והי'יח , ובראשית המאה הי"ט , מתקבל לעיתים הרושם , כאילו התקיימו מדינות כמעט עצמאיות בעזה , בהר חברון ובמחוז שומרון . רק צירוף תולדותיהם של מחוזות אלה מאפשר לרקום היסטוריה שלמה של ארץ ישראל בכללותה . כל נסיון להצטמצם בתיאור המשותף והמאחד את ארץ יש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד