‭.54‬ מגדל 156 אי רצפת המגדל. שים לב לטור המדרגות משמאל, הסף המרכזי, קטע מאבן משקוף דמוי גמלון מימין והאומנות בצדדים