‭.20‬ בנין 100 מבט מזרחה על לוקוסים ‭101 ,115 ,104‬