‭.43‬ לוקוס ‭- 404‬ מדרגה חקלאית, ממבט ממזרח בסיום החפירה