‭.42‬ לוקוס ‭- 404‬ מדרגה חקלאית, ממבט ממזרח לפני החפירה