‭.32‬ בנין 193 לוקוסים ‭- 194 ,196 ,197‬ המגדל מבט מדרום מזרח